Tags

Related Posts

Share This

İstanbul Drama Sanat Atölyesi

İstanbul Drama Sanat Akademisi, on dört yıldır adından üstün başarıları ile söz ettiren Netbil Eğitim Danışmanlık çatısı altında kurulmuş, Türkiye’de konusunda uzman akademisyenler, eğitmenler, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış sanatçılarla eğitim veren bir sanat okuludur.

“Drama Araştırma Geliştirme Laboratuvarı” bünyesinde yaptığı uygulamalı drama ve eğitimde drama çalışmalar ile bireysel ve kurumsal eğitimlere olan yaklaşımda, radikal değişikliklere imza atmaktadır. Görsel sanatlar, fonetik sanatlar, ritmik sanatlar ve sahne sanatları üzerine verilen eğitimlerin tamamı, yaşayarak öğrenme metodu üzerine kurulu uygulamalı bir eğitim sistemi ile verilmektedir.

Bilimsel başarının disiplinler arası bir yaklaşımla verilen eğitimler ile sağlanabileceğini kabul ederek eğitimlerini yapılandıran İstanbul Drama Sanat Akademisi, kurumların kimliklerine özel hazırladığı eğitimler ve sosyal sorumluluk projelerinde de bu yaklaşımı benimsemektedir.

YARATICI DRAMA

  • Yaratıcı Drama; okul öncesi eğitim başta olmak üzere tüm eğitim basamaklarında kalıcı öğrenmeyi sağlar. 4 yaştan itibaren başlayan İDSA Yaratıcı Drama eğitimlerinde; çocuğun karşılaştığı problemlere farklı çözüm yolları bulması, alternatif sonuçlara ulaşması, sorgulama yeteneğinin, öz güveninin, gözlem yeteneğinin gelişmesi, özgün sentezlere ulaşması, çok yönlü düşünmesi, farklı alanlara ilgi duyup kendini keşfetmesi hedeflenmektedir. Çocuklarımızı yalnızca sevmemiz yetmez, gizli yeteneklerini ve güçlerini de açığa çıkarmamız gerekir.
  • YARATICI DRAMA İLE TİYATRO
  • Yaratıcı drama ile tanışan çocukların önce alt yapısı oluşur, akabinde işlenmeye devam edilir. Gerçekleştirilen aktivitelerin dereceleri, çocukların gelişimleriyle orantılı bir şekilde kademe kademe artmaktadır. Örneğin eğitimin ilk aşamalarında doğaçlama konusu verilirken, ileri aşamalarda ise çocuklar kendi doğaçlamalarını, hikayelerini yazmaya, bunları oynamaya başlar. İDSA Yaratıcı Drama ile Tiyatro eğitimini alan öğrenciler, ekip olarak hazırladıkları gösteriyi seyirciye sunar.
  • GENÇ TİYATRO
  • Tiyatro eğitimi, çocukların yaratıcı düşünme süreçlerini geliştirmeyi ve geleceğin bireylerine sanat zevki aşılamayı amaçlar. Bu bağlamda İDSA Genç Tiyatro; hem gençlerin konuşma, yaratma ve kendilerini ifade etme yeteneklerini geliştirecek hem de onlara eleştirel bakış açısı kazandıracaktır. Gençlerin sanatın diğer dallarına ilgileri artacak, fark ettikleri yetenekleri mesleki seçimlerini ve eğitim hayatlarını etkileyecektir. Eğitim programının sonunda oyunlarını sergileyerek seyirciyle buluşan gençler için bu yolculuk unutulmaz olacaktır. 
  • YAŞANTI ATÖLYESİ
  • Hayatın provasını yapmak için bir fırsat olan İDSA Yaşantı Atölyesi, gerçek hayatta karşılaşma ihtimaliniz olan durum ve olayların provasını yapmaya ve oynamaya hazırlar. Katılımcılar yaratıcı drama ile tanışıp yeniden oyun oynamanın gücünü keşfedecek, gerçek dünya ve kurgusal dünya arasındaki geçişlerle yaşayacakları tecrübeyi, kendi dünyalarına taşıma fırsatı bulacaklardır. İletişim becerileri, duygu yönetimi, öz güven gelişiminin yanı sıra değerlerimizi ve kişiliğimizi keşfetmek başlıca hedeflerdir.