Tags

Related Posts

Share This

İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ

İstanbul Modern Sanat Müzesi, Türkiye’nin sanatsal yaratıcılığını kitlelere ulaştırmak ve kültürel kimliğini uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak amacıyla disiplinler arası etkinliklere ev sahipliği yapan bir müzedir.

Modern ve çağdaş sanat alanlarındaki üretimleri uluslararası bir yönelimle koleksiyonunda toplar, korur, belgeler ve sergileyerek sanatseverlerin erişimine sunar.

Türkiye’nin ilk modern sanat müzesi olarak 2004 yılında kurulmuştur.

İstanbul Modern Eğitim Bölümü, modern ve çağdaş sanatı hemen her yaş grubundan ve kesimden izleyiciyle samimi bir ortamda buluşturup, anlaşılırlığını artırarak herkes için erişilebilir kılarken, ziyaretçiler, sanatçılar ve sanat dünyasının tüm aktörleri için kamusal bir eğitim ve paylaşım platformu oluşturmayı amaçlıyor. 

SANATÇI ATÖLYELERİ

Ardan Özmenoğlu : Özgün Baskının Öyküsünden İpek Baskı Uygulamasına
Tarih öncesi dönemlere uzanan baskı tekniklerine, çağdaş sanattaki örneklere, Türkiye’de bu tekniklerin gelişmesine katkıda bulunmuş bazı sanatçılara ve onların sanat çalışmalarına değinen programda katılımcılar, sanatçının yönetiminde ipek baskı uygulaması gerçekleştiriyor. Tekstil sanayii, grafik sanatlar ve baskı resim çalışmaları başta olmak üzere sayısız kullanım alanı olan, serigrafi olarak da bilinen bu tekniği deneyimleme olanağı yakalıyorlar. Katılımcılar sanatçı ile birlikte bir konu çerçevesindeki tasarımlarını, ince bir ipek boyunca uyguluyor, boya veya mürekkep ile kumaş, kağıt, karton gibi yüzeylere aktararak kompozisyonlarını tamamlıyorlar.

İsmet Değirmenci : Doğanın Resmi Atölyesi
Sanatın yaşamla kurduğu ilişkinin izlerini, çağdaş sanatta “manzara” resminin dönüşümüne bakarak okuyan bu program, katılımcılarını “manzara” konusunu göze güzel görünenin ötesinde farklı bağlamlarla yeniden düşünmeye davet ediyor. Programın uygulama aşamasında sanatçı, katılımcılara bir manzara resmini, bu resmi oluşturabilecek doğal formları, dokuları hayal ederek kurmayı ve doğal malzemelerle kompozisyonu oluşturmayı öneriyor.

Merih Akoğul : Şiir ve  Mürekkep Atölyesi
Bu atölye, çağdaş sanatın edebiyatla olan ilişkisinden hareket ediyor. Sanatçının programa ilişkin esinlendiği şiirler üzerinden yaptığı kısa sunumdan sonra katılımcılarla birlikte sözel imgeler dünyasını, görsel imgeler dünyasına taşımanın yolları ele alınıyor. Katılımcılar kelimelerin anlamsal düzleminden yola çıkarak, rastlantılarla bilginin anlık buluşmasını mürekkep uygulamaları ile görselliğe dönüştürüyor.

Hatice Gökçe : Doku ve Tasarım
Malzeme ve form ilişkisine odaklanan bu atölye çalışması, bu iki kavramın yaratım sürecindeki birlikteliğine ilişkin deneyimler sunuyor. Farklı kumaş, deri dokuları ve kesimlerle tasarım oluşturmanın yöntemlerinin arandığı program, katılımcıların malzemenin doğasına uygun formlar üretmesi ile tamamlanıyor. 

Seçkin Pirim : Heykel Atölyesi
Bu atölye çalışması Batı resim sanatının benzeşim ilkesini, gerçeklik ve yanılsama kavramlarını ele alıyor. Çağdaş sanatçı Seçkin Pirim katılımcıları, ilk bakışta iki boyutluymuş gibi algılanan kağıtların kesilip belirli bir düzenle bir araya getirilmesi ile oluşturulan üç boyutlu tasarımsal çalışmalar oluşturmaya davet ediyor. Sanatçının üretimlerinden örneklerin ele alındığı program katılımcıları Seçkin Pirim’in yaratım sürecinden ilham alan bir deneyime davet ederek herkesin kendine ait bir sanat çalışmasıyla atölyeden ayrılmaları ile tamamlanıyor.

AİLE ATÖLYELERİ (4-6 YAŞ ve EBEVEYNLER)

«Çamurdan Köfteler» Atölyesi
Atölye çalışmasında çocuklar anneleri ile birlikte eski sokak oyunlarını yeniden canlandırırlar. Çamurlara form verip köfte, solucan ya da çeşitli formlar oluşturur, hazırladıkları bu tasarımlarla oyunlar oynarlar.

«Dönüşen Çizgiler» Atölyesi
Sanat eğitimi kuramlarına göre «karalama» ya da «şema öncesi» dönemde olan çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlayan program, karalama ifadelerinin sanatsal gelişimdeki önemini vurgulamayı hedefler. Program, çocukların farklı çizgi kaliteleri üretmeleri, annelerin ise bu çizgilere çeşitli desen eklemeleri yapıp kolektif bir resme dönüştürmeleri ile tamamlanır.

«Baskı Atölyesi»
Etkinlikte çocuklar, anneleri ile birlikte el baskı ve patates baskı gibi teknikleri kullanarak boyalar yardımıyla kompozisyonlar oluştururlar.

Atölye çalışması annelerin patateslere şekiller çıkarması ile başlar, şekilli patatesleri resim yüzeyinde kullanan çocuklar, annelerinin de yardımı ile kolektif resimlerini tamamlar.

«Çoraptan Oyuncaklar» Atölyesi Atölyede çocuklar, annelerinin yardımıyla kesilmiş çorapları oyuncak tırtıllara, tavşanlara, sevdikleri herhangi bir hayvanın formlarına dönüştürürler. Bu atölye ile çocuklar ve anneler, gelecekte eskiyecek çorapları nasıl değerlendirebileceklerine dair bir deneyim de yaşamış olurlar.

«Anne Hamurundan Heykeller» Atölyesi
Atölye çalışması annelere çocukları için organik malzemeler kullanarak oyun hamurları üretmenin yöntemlerini sunarken çocuklar, programda annelerinin ürettiği oyun hamurlarının hayvan heykellerine dönüştürürler. Etkinlik annelere çocukları ile birlikte güvenli ve nitelikli zaman geçirmenin önemini vurgularken, çocukların yaratıcılıklarını da besleyerek eğlenmelerine aracı olur.

ÇOCUK ATÖLYELERİ (6-10 YAŞ)

«Soyut Manzaralar» Atölyesi
Program, modern sanat tarihinden manzara resmi konusunu ele alan örneklerin incelenmesiyle başlar. Çocuklar etkinliğe, İstanbul Modern’in onlar için hazırladığı boş çerçevelerin hikayelerini dinleyerek devam eder. Bu hikayeler, bir şelaleyi, tepeleri, denizi, belki de bir çölü konu alan resimlerini kaybetmiş çerçevelerin hikayeleri…Çocukları doğayı, doğal malzemeleri inceleyerek düşünmeye davet eden program, taşlarla kompozisyonların oluşturulması ve manzara resimlerinin pigment boyalarla renklendirilmesiyle tamamlanır.

«Sanatta Soyutlama: Çamurdan Heykeller» Atölyesi
Program tarih öncesi mağara resimlerinden çağdaş sanata uzanan «soyutlama» kavramının ve bu kavrama ilişkin görsel örneklerin incelenmesiyle başlıyor. Çocuklar etkinlikte, gündelik yaşamlarında sıkça karşılaştıkları nesnelerden, sevdikleri hayvanların formlarından ya da kendi yüzlerinden yola çıkarak formları soyutluyor, stilize ediyor ve çamurdan modeller yaratıyorlar.

Sanatta soyutlama kavramını tanıtan program, çocukların çamura şekil vererek becerilerini güçlendirmeyi, yarattıkları yeni formlar ile hayal güçlerini zenginleştirmeyi amaçlar. 

«Kübist Kolajlar» Atölyesi

Atölye çalışması çocukları, çağdaş sanatta “kübizm” akımını tanımaya, bu akımın en önde gelen temsilcilerinin sanat çalışmalarından örneklerini incelemeye, kendi kübist resimlerini oluşturmaya davet eder. Program farklı açılardan çekilmiş ve yeniden bir araya getirilerek biçim değiştirilmiş nesne görsellerinin hangi nesnelere ait olduğunun tahmin edilmesine dayanan bir bilmece oyununun oynanması ile başlar. Ardından çocuklar aynı portreye ait farklı fotoğraf karelerini keser, farklı kolaj malzemeleri ile bir araya getirerek yeniden düzenler. Bu kolaj atölyesi çocukların sanat tarihinden örnek sanat çalışmalarını incelemeleri ile tamamlanır.

«Hareketin Rengi» Atölyesi
Atölye programı çocukların baharat, zeytinyağı, yumurta gibi organik malzemeler ile ve pigmentlerle boyalar üretmesi ile başlıyor. Kendi boyalarını üreten çocuklar programda bu boyalarla soyut ekspresif resimler gerçekleştiriyorlar. Atölye çalışması, yaratım teknikleri bakımından İstanbul Modern koleksiyonundan ve modern sanat tarihinden örneklerin izlenmesi ile tamamlanıyor.

«Kolektif Sanat» Atölyesi

Atölye programı çağdaş sanatta kolektif üretimi ve deneyimi ele alır. Çağdaş sanat insiyatiflerinin çalışmalarına ve paylaşım odaklı sergileme alanlarına yer veren kısa bir sunumun değerlendirilmesinin ardından çocuklar İstanbul Modern koleksiyonundan görsel örnekleri inceler. Uygulama, etkinlik için özel üretilen yüzeyler üzerine resimler yapılması ve kolektif bir resmin tamamlanması ile sona erer.